امروز : چهارشنبه 14 خرداد 1399

عکس| مدیرکل جهادکشاورزی استان تهران میهمان «ترکی»

کریم ذوالفقاری مدیرکل جهادکشاورزی استان تهران میهمان «ترکی» رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بود.