امروز : سه شنبه 08 مهر 1399

جزئیات درآمدهای عمومی سال 97 دولت در استان تهران

جزئیات درآمدهای عمومی سال 97 دولت در استان تهران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، براساس گزیده اطلاعات سالنامه آماری سال 1397 که به تازگی از سوی معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت استان تهران منتشر شده است، در سال 1397، درآمدهای عمومی دولت در استان بیش از 488 هزار میلیارد ریال بوده است. 

عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی در استان از محل درآمد عمومی در سال 1397 حدود 6999 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل حدود 4/4 درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در استان در سال 1397 حدود 5352 میلیارد ریال بوده است.

از مجموع عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، فصل های منابع آب، حمل و نقل، کشاورزی و منابع طبیعی به ترتیب با 33/4 درصد، 23/2 درصد و 8/8 درصد بیشترین سهم را در مجموع اعتبارات داشته اند.

انتهای پیام./