امروز : جمعه 15 فروردین 1399

متوسط درآمد سالانه خانوار شهری و روستایی استان تهران اعلام شد

متوسط درآمد سالانه خانوار شهری و روستایی استان تهران در سال97 اعلام شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، براساس گزیده اطلاعات سالنامه آماری سال 1397 که به تازگی از سوی معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت استان تهران منتشر شده است، در سال 1397 متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری 640/3 میلیون ریال می باشد که از میان منابع تامین درآمد، درآمدهای متفرقه بیشترین سهم (54/2 درصد) را به خود اختصاص داده است.

در همین سال متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی 333/3 میلیون ریال می باشد که از میان منابع تامین درآمد، درآمد متفرقه بیشترین سهم (37/7 درصد) را به خود اختصاص داه است.

انتهای پیام./