امروز : سه شنبه 08 مهر 1399

سهم هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت در استان تهران

در سالنامه 97 استان تهران، هزینه های غیر خوراکی یک خانوار شهری محاسبه شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، براساس گزیده اطلاعات سالنامه آماری سال 1397 که به تازگی از سوی معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت استان تهران منتشر شده است، در سال 97، از 474/5 میلیون ریال متوسط هزینه های خالص سالانه غیر خوراکی یک خانوار شهری در سال 1397، هزینه مسکن با 273/9 میلیون ریال (57/7 درصد)، هزینه حمل و نقل و ارتباطات با 62/7 میلیون ریال (13/2 درصد) و هزینه بهداشت و درمان با 51/8 میلیون ریال (10/9 درصد) بیشترین سهم را دارا هستند.

انتهای پیام./