امروز : سه شنبه 08 مهر 1399

متوسط هزینه های یک خانوار شهری در استان تهران چقدر است؟

در سالنامه آماری سال 97 استان تهران متوسط هزینه های یک خانوار شهری محاسبه شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، براساس گزیده اطلاعات سالنامه آماری سال 1397 که به تازگی از سوی معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت استان تهران منتشر شده است، در سال 97 متوسط هزینه های خالص سالانه یک خانوار شهری 584/7 میلیون ریال بوده که شامل 474/5 میلیون ریال (81/2 درصد) هزینه های غیر خوراکی و 110/1 میلیون ریال (18/8 درصد) هزینه های خوراکی و دخانی می باشد که نسبت به سال 96، به ترتیب 21/4 درصد و 23/8 درصد افزایش را نشان می دهد.

این در حالی است که در همین سال متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی 333/3 میلیون ریال می باشد که از میان منابع تامین درآمد، درآمد متفرقه بیشترین سهم (37/7 درصد) را به خود اختصاص داه است.

هزینه سبد خوراکی خانوار شهری در استان تهران محاسبه شد

انتهای پیام./