امروز : سه شنبه 08 مهر 1399

سالنامه آماری97| استان تهران 6 هزار پزشک و 2700 داروخانه دارد

در سال 97، 5914 پزشک (پزشک خارجی، پزشک، دندانپزشک و داروساز) و 2745 داروخانه در استان تهران وجود داشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، براساس گزیده اطلاعات سالنامه آماری سال 1397 که به تازگی از سوی معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت استان تهران منتشر شده است، در سال 97، تعداد 999 آزمایشگاه تشخیص پزشکی، 2745 داروخانه، 928 موسسات تشخیصی، درمانی و هسته ای و 2518 مرکز توانبخشی در استان وجود داشته است.

همچنین در این سال، 5914 پزشک (پزشک خارجی، پزشک، دندانپزشک و داروساز) و بیش از 23 هزار پیراپزشک در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان شاغل بوده اند.

انتهای پیام./