امروز : سه شنبه 08 مهر 1399

وضعیت تخت بیمارستانی در سال 97 استان تهران|وجود 166 هزار موسسه درمانی

براساس سالنامه آماری سال 97 استان تهران، در این سال، 37 هزار تخت ثابت در 166 هزار موسسه درمانی در استان تهران وجود داشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، براساس گزیده اطلاعات سالنامه آماری سال 1397 که به تازگی از سوی معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت استان تهران منتشر شده است، در سال 97، بیش از 35 هزار تخت ثابت در 166 موسسه درمانی (شامل بیمارستان، زایشگاه و آسایشگاه) استان وجود داشته است که 54/2 درصد این موسسات دولتی (دانشگاه های علوم پزشکی، تامین اجتماعی و سایر نهادها و ارگان های دولتی) و مابقی غیر دولتی (خیریه و خصوصی) می باشند.

در این سال، 1433 مرکز ارائه دهنده مراقبت های اولیه بهداشتی (شامل مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه سلامت، تسهیلات زایمانی و خانه های بهداشت فعال) در استان فعالیت داشته اند که 23/7 درصد از این مراکز وابسته به مراکز خدمات جامع سلامت، 57/4 درصد پایگاه سلامت، 0/03 درصد تسهیلات زایمانی و 18/6 درصد خانه های بهداشت می باشد.

انتهای پیام./