امروز : جمعه 15 فروردین 1399

تحصیل147هزار دانشجو در دانشگاه های استان تهران|تعیین سهم گروه های علمی

سالنامه آماری استان تهران در سال 97، میزان پذیرفته شدگان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی همچنین سهم گروه های علمی را مشخص کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، براساس گزیده اطلاعات سالنامه آماری سال 1397 که به تازگی از سوی معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت استان تهران منتشر شده است، در سال تحصیلی 98-1397 حدود 173هزار نفر در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی پذیرفته شده اند که از این تعداد پذیرفته شده، 40/5 درصد پذیرفته شدگان را دانشگاه جامع علمی کاربردی و 22/8 درصد را دانشگاه علوم تحقیقات و فناوری و مابقی را سایر مراکز آموزشی به خود اختصاص داده است.

در سال تحصیلی 97-1396 حدود 203 هزار نفر در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ثبت نام شده اند که از این تعداد ثبت نام شده، 37 درصد را دانشگاه آزاد و 25/1 درصد پذیرفته شدگان را دانشگاه جامع علمی کاربردی و 18/6 درصد را وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مابقی را سایر مراکز آموزشی به خود اختصاص داده است.

در سال تحصیلی 97-1396 بیش از 147هزار دانش آموخته در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی استان بوده اند که 5/1 درصد در گروه پزشکی، 52/6 درصد در گروه علوم انسانی، 5/7 درصد در گروه علوم پایه، 26/6 درصد در گروه فنی و مهندسی، 1/5 درصد در گروه کشاورزی و دامپزشکی و 8/8 درصد در گروه هنر بوده اند.

انتهای پیام./