امروز : چهارشنبه 12 آذر 1399

اجرای طرح آمارگیری «گذران وقت» تهرانی ها

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اجرای طرح آماری گذران وقت در استان تهران خبر داد.

مسعود افشین در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اجرای طرح آمارگیری گذران وقت در مناطق شهری مربوط به زمستان 1398 از تاریخ 11 تا 18 اسفندماه سال جاری خبرداد.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح دستیابی به شیوه گذران وقت افراد جامعه و شناخت نوع و مدت زمان فعالیت های انجام شده توسط آنها حسب طبقه بندی های بین المللی است.

در این طرح به 368 خانوار ساکن در نقاط شهری استان که به تصادف انتخاب شده اند مراجعه شده و از آنان خواسته می شود که فعالیت هایی که هر فرد 15 ساله و بیشتر خانوار در طول شبانه روز و در فواصل 15 دقیقه انجام می دهد ثبت نمایند. در این طرح همه فعالیت های شبانه روزی افراد پوشش داده می شود.

در نتیجه می توان مشخص کرد که مردم چگونه وقتشان را می گذرانند و در زندگی روزانه خود چه فعالیت هایی انجام می دهند و چه مقدار از وقت آنها صرف کار با مزد و کار بدون مزد و آموزش و تفریح می شود.