امروز : سه شنبه 08 مهر 1399

فروردین 3 هزار کارمند جدید وارد دستگاه های اجرایی استان تهران می شوند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: فروردین ماه سال آینده 3 هزار کارمند جدید وارد دستگاه های اجرایی استان تهران می شود.

علی شیرین در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه مصاحبه های استخدامی دستگاه های اجرایی استان تهران به پایان رسیده است گفت: اقدامات لازم برای استخدام کارمندان جدید دستگاه های اجرایی در حال انجام است و تمامی پذیرفته شدگان فروردین ماه کار خود را رسما آغاز می کنند.

وی افزود: بر اساس آزمون اسنخدامی استان تهران، تعداد 3000 کارمند پیمانی وارد دستگاه های اجرایی می شوند که حقوق و دستمزد پایه آنها حداقل 3 تا 4 میلیون تومان خواهد بود. 

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در مورد وضعیت نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی استان تهران گفت: انتظار ما این است که نگاه به استان ها و دستگاه های استانی به خصوص تهران تساوی گرایانه باشد. بعنوان مثال نمی شود در تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش، شهر اصفهان و شهر تهران را به یک اندازه نگاه کرد. یا اداره دامپزشکی استان تهران که 25 درصد ماموریت های کشور را انجام می دهد فقط 5 درصد نیروی انسانی را در اختیار دارد. 

شیرین اظهار کرد: امیدواریم با پایان اجرای طرح پژوهش چالش های توسعه مدیریت و منابع انسانی استان تهران این چالش ها برطرف شود.