امروز : پنجشنبه 16 امرداد 1399

همکاری سازمان مدیریت استان تهران با بنیاد ملی نخبگان

نشست تخصصی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران با بنیاد ملی نخبگان برای استفاده از ظرفیت این بنیاد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نشست تخصصی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بنیاد ملی نخبگان استان برگزار شد.

در این نشست، ابتدا محمدرضا همایی مدیر مرکز، در خصوص فعالیت های پژوهشی سازمان مدیریت توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه، محمدعلی کوچک زاده رئیس بنیاد ملی نخبگان استان تهران به تشریح برخی فعالیت های بنیاد بویژه معرفی طرح شهید احمدی روشن (هسته های نخبگانی مسئله محور) پرداخت.

این طرح با هدف توانمندسازی و مشارکت دانشجویان مستعد برای حل مسائل کشور تعریف شده است. در این طرح، مسئله مهم است. استادان نخبه دانشگاه، مسائل و مشکلات اصلی کشور را تشخیص داده و به بنیاد معرفی می کنند.

اساتید از بین دانشجویان، تعدادی را انتخاب و در قالب یک تیم حل مسئله طی دو نیمسال تحصیلی (9 ماه) پاسخ و راه حل را تهیه می کنند.از این طریق، کمک بنیاد به دانشجویان هدفمند شده و در حین کار آموزش و مهارتهای لازم هم به آن ها داده می شود. مواد آزمایشگاهی و سایر لوازم هم در اختیارشان قرار می گیرد. 

هدف اصلی این طرح، تربیت تیم برای به نتیجه رساندن یک پروژه کاربردی و راه اندازی و آموزش تیم حل مسئله بوده و انجام آن کار اولویت دوم است.

لازم به یادآوری است؛ تاکنون 3 دوره این طرح در استان تهران خاتمه یافته که نتایج درخشانی داشته و دوره چهارم آن در دست اقدام است.

براساس این گزارش، از توانمندی دانشجویان نخبه و استعداد برتر در جهت شناسایی و حل مسائل واقعی استفاده می شود.استان هسته های مسئله محور را با مشارکت دانشجویان برگزیده، تشکیل داده است و به صورت علمی و تخصصی در قالب طرح مشخص در بازه زمانی معین به حل آن ها می پردازد.

اصلی ترین اهداف از اجرای این طرح عبارت اند از:

1) استفاده از توانمندی های دانشجویان مستعد در حهت حل مشکلات جامعه

2) هدایت این دانشجویان برای شناسایی مسائل راهبردی کشور

3) ارتباط میان دانشگاه و صنعت

4) افزایش اعتماد دستگاه های اجرایی و مرکز علمی به این بنیاد

در ادامه این نشست، پس از بحث و تبادل نظر اعضا، مقرر شد:

1) بنیاد نخبگان استان تهران طرح های مسئله محور در حال اجرا را به سازمان اعلام کند تا در اختیار دستگاه های اجرایی استان قرار گرفته و ایشان هر کدام را انتخاب کردند از طریق مکانیزم اعتبارات پژوهشی سال 98 کمک شود.

2) استان تهران عناوین پژوهشی مورد نیاز دستگاه های خود را که در کارگروه پژوهش و فناوری تصویب شده در اختیار بنیاد نخبگان استان قرار داده تا ایشان هم در فراخوان تهیه پروپوزال مشارکت و اقدام کنند.

3) این طرح در جلسه آتی کارگروه پژوهش و فناوری استان به عنوان یک شیوه موثر جذب اعتبارات پژوهشی استان ارائه شده و مورد تصویب قرار گیرد.

4) چنانچه پایان نامه های دانشجویان نخبه و استعداد برتر استان تهران در موضوعات و اولویت های پژوهشی استان انتخاب و به تصویب کارگروه پژوهش و فناوری استان برسد. سازمان مدیریت بر اساس شاخص های بنیاد نخبگان استان اقدام به حمایت از آن ها در قالب اعتبارات پژوهشی استان و دستورالعمل های آن خواهد کرد.

5) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در صورت معرفی سایر فعالیت های بنیاد نخبگان استان، آمادگی کامل خود را برای هر نوع تعامل و همکاری جهت حل مسائل استان با کمک این بنیاد اعلام می کند.

انتهای پیام./