امروز : جمعه 15 فروردین 1399

انتخاب 30 طرح پژوهشی قابل اجرا در استان تهران

براساس گزارش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران،30 طرح پژوهشی از میان 124 طرح پیشنهادی از 18 دستگاه اجرایی استان انتخاب شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در گزارشی از انتخاب 30 طرح پژوهشی قابل اجرا در استان تهران خبر داد.

این گزارش حاکی از آن است که، براساس بند (ز) تبصره 9 قانون بودجه 1398 اعتبارات پژوهشی موضوع ماده 56 قانون تنظیم (2) و بند (ب) ماده 64 قانون برنامه ششم به صورت متمرکز در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان است. این شورا مجاز است این اعتبارات را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان کسر و با هماهنگی دستگاه های اجرایی استانی و براساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

مطابق دستورالعمل اجرایی بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه 1398، دستگاه های اجرایی دیگر نمی توانند با اشخاص حقیقی و حتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به صورت انفرادی قرارداد پژوهشی داشته باشند و صرفا قرارداد با دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم و بهداشت و درمان یا مجلس منعقد می شود.

پژوهش های پیشنهادی دستگاه ها باید در راستای 17 محور و 130 سرفصل مصوب جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده، باشد. با توجه به تدوین طرح آمایش استان و طرح اجرای بودجه ریزی عملکردی در استان ها، سند برنامه ششم استان و برش های شهرستانی آن؛ پژوهش های پیشنهادی دستگاه های اجرایی استان باید کاربردی بوده و به عنوان پیوست علمی برای انجام کارها قابل استفاده باشد.مبلغ 17500 میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای پژوهشی سال جاری برای انجام پژوهش های مصوب باقیمانده از سال قبل تاکنون ابلاغ شده است.

براساس این گزارش، در مجموع از 18 دستگاه اجرایی استان تهران به اضافه جهاد دانشگاهی، تعداد 124 پیشنهاد شامل عنوان، شرح خدمات و اعتبار پیشنهادی مورد نیاز را در قالب پیش پروپوزال پژوهشی به سازمان ارسال شد که در جلسه تاریخ 1398/11/12 کمیته منتخب علمی کارگروه پژوهش و فناوری، با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان، مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی، کارشناسان پژوهشی استانداری تهران، ادارات کل جهاد کشاورزی، صنعت،معدن،تجارت استان به عنوان اعضای ثابت، روسای گروه و کارشناسان بودجه سازمان، گروه پژوهش و رابطین پژوهشی دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت حدود 30 طرح مورد تایید اولیه قرار گرفت که پس از تصویب کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان تهران که با حضور همه اعضای ثابت و متغییر تشکیل خواهد شد به دستگاه های اجرایی برای فراخوان دریافت پروپوزال و انتخاب مجری و اجرایی شدن ابلاغ خواهد شد.

گفتنی است؛ برخی عناوین پژوهشی مصوب سال قبل هم همچنان به عنوان اولویت و برخی عناوین هم به عنوان چالش های اساسی استان مصوب شد.

انتهای پیام./