امروز : سه شنبه 17 تیر 1399

استخدام بیش از2 هزار دبیر در آموزش و پرورش شهر و شهرستان های تهران

از میان 3049 نفرپذیرفته شده در آزمون استخدامی ویژه آموزش و پرورش شهر و شهرستان های تهران، پس از مصاحبه تخصصی، بیش از 2 هزار نفر در نهایت پذیرفته می شوند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نتایج اولیه هفتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور نیمه دوم دی ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد و مرحله دوم این آزمون یعنی مصاحبه های تخصصی پذیرفته شدگان در نیمه اول بهمن ماه آغاز شده است.

براساس این گزارش، نظارت بر مصاحبه های استخدامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی اداره کل آموزش و پرورش شهر و شهرستان های تهران هم طی 11 روز در 36 رشته شغلی از جمله دبیری ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، آموزگار ابتدایی، دبیر فیزیک، زیست شناسی و ...در 4 مرکز پردیس شهید چمران، مرکز آموزش عالی شهید باهنر و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با حضور کوروش لهراسبی رئیس گروه استخدام و کارشناسان این سازمانانجام گرفت.

در روز چهارشنبه 16 بهمن ماه، علی شیرین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از نحوه انجام مصاحبه های استخدامی در دانشگاه شهید رجایی و پردیس نسیبه بازدید کرد و از نزدیک در جریان چگونگی فرآیند مصاحبه های استخدامی قرار گرفت.

براساس این گزارش، این مصاحبه ها در گروه های 5 تا 7 نفره با حضور مصاحبه گران گروه های تخصصی و تربیتی به همراه ناظرین گزینش برای تعداد 1372 نفر (853 نفر زن و 519 نفر مرد) که از طریق هشتمین آزمون استخدامی پذیرفته شده اند انجام شد که تعداد 796 نفر (506 نفر زن و 290 نفر مرد) پذیرفته نهایی است.

همچنین مصاحبه های استخدامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و نظارت بر آن ها، طی 6 روز  در 36 رشته شغلی از جمله دبیری ریاضی، آموزش ابتدایی، دبیری مدارس استثنائی و ... با حضور رئیس گروه استخدام، آموزش، حقوق و مزایای سازمان مدیریت استان تهران به همراه کارشناسان این سازمان در دانشگاه فرهنگیان  شهید مفتح شهر ری انجام گرفت.

براساس این گزارش، این مصاحبه ها در 10 تیم با حضور مصاحبه گران گروه های تخصصی و تربیتی به همراه ناظرین گزینش برای تعداد 1677 نفر که از طریق هشتمین آزمون استخدامی پذیرفته شده بودند انجام گرفت که از این تعداد، 1383 نفر (566 نفر زن و 827 نفر مرد)پذیرفته شده نهایی است.

انتهای پیام./

انتهای پیام./