امروز : جمعه 15 فروردین 1399

عکس|جلسه دوم معرفی سامانه زیرساخت داده های مکانی (SDI)

دومین جلسه معرفی سامانه زیرساخت داده های مکانی (SDI) در دفتر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.