امروز : سه شنبه 08 مهر 1399

عکس|جلسه کمیسیون خرید خدمات مشاوره سازمان مدیریت استان تهران برگزار شد

جلسه کمیسیون خرید خدمات مشاوره سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ویژه بررسی واجدین شرایط خدمات بهنگام سازی نقشه های بلوک شهری و روستایی استان تهران برگزار شد.