امروز : دوشنبه 18 فروردین 1399

عکس|دوره آموزشی اصول و مبانی نظام برنامه ریزی یکپارچه ملی

دوره آموزشی اصول و مبانی نظام برنامه ریزی یکپارچه ملی ویژه کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به شکل ویدئو کنفرانس در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.