امروز : سه شنبه 17 تیر 1399

گزارش یک بازدید|ارزیابی میز خدمت اداره کل درمان تامین اجتماعی استان

جمعی از کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از میز خدمت اداره کل درمان تامین اجتماعی استان و بیمارستان شهید معیری بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، در راستای نظارت بر میز خدمت در دستگاه های اجرایی و ارزیابی کیفیت آن، نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در اداره کل درمان تامین اجتماعی استان حضور یافتند.

در این بازدید، میز خدمت حضوری و الکترونیکی اداره کل درمان و اداره رسیدگی به اسناد پزشکی رویت و نحوه اطلاع رسانی و ارائه خدمت به مراجعان مورد بررسی قرار گرفت.

براسس این گزارش، نمایندگان سازمان مدیریت استان تهران سپس به بیمارستان معیری، یکی از مراکز درمانی اداره کل درمان، مراجعه کرده و نحوه خدمات رسانی به ارباب رجوع و بیماران در واحدهای اجرایی را بازدید کردند.

در این مرکز درمانی، سیستم نوبت دهی به شکل الکترونیکی و یا مراجعه به پرتال بیمارستان و یا از طریق تلفنی امکان پذیر است. این امر تاثیر بسزایی در تسهیل و تسریع خدمات رسانی به مراجعین داشته است.

انتهای پیام./