امروز : جمعه 02 اسفند 1398

عکس|بررسی وضعیت پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی استان تهران در سال 98

جلسه بررسی وضعیت پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی استان تهران ( میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی) در سال 98 و پروژه های پیشنهادی سال 99 به ریاست نعمت اله ترکی برگزار شد.