امروز : دوشنبه 18 فروردین 1399

عکس|جلسه کارگروه مصالح و صنعت ساخت شورای فنی استان

جلسه کارگروه مصالح و صنعت ساخت شورای فنی استان با دستور کار بررسی عایق های رطوبتی و مشکلات مصرف قیر PG در پروژه های عمرانی برگزار شد.