امروز : دوشنبه 18 فروردین 1399

آسیب شناسی و بهبود ساختار نظام اداری در استان تهران

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس اهداف طرح آسیب شناسی ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی استان تهران را تشریح کرد.

"مهدی مرتضوی" در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، اظهار کرد: مطالعات طرح آسیب شناسی ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی استان تهران با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس از دو سال گذشته آغاز شده است.تیمی متشکل از نخبگان علمی، دانشگاهی طی جلسات متعدد این طرح را با حضور مدیران عالی استان بررسی کرده است، پس از اصلاحات نهایی از سوی کمیته علمی، نقشه راه این مطالعه تصویب شد. 

وی با بیان اینکه این طرح با توجه به برنامه توسعه ای استان با برش های شهرستانی آن اجرایی میشود، افزود: هدف ما این است که کفایت یا عدم کفایت ساختارهای سازمانی اداری و اجرایی استان تهران را از لحاظ انطباق و هماهنگی با سند توسعه استان تهران بسنجیم و آسیب ها را از ابعاد مختلف احصا کنیم. 

مرتضوی ادامه داد: پس از شناسایی آسیب ها، ما آن ها را ارزیابی کرده و در ابعاد مختلف، بر اساس مبانی علمی، تجارب قبلی و اسناد بالادستی بررسی و اولویت بندی می کنیم، در نهایت باید بتوانیم راه حل هایی ارائه کنیم که ساختار دستگاه های اجرایی استان تهران بتواند ابزار خوبی برای اجرای برنامه توسعه باشد.

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس همچنین از برنامه ریزی برای نظارت علمی بر اجرای طرح آسیب شناسی ساختار سازمانی در استان تهران خبر داد و گفت: از دستگاه های اجرایی مرتبط و ذی نفع در این طرح هم برای مشارکت دعوت شده است. این موضوع در شورای اداری استان به بحث گذاشته می شود، همچنین با مشارکت این دستگاه ها، مراحل جمع آوری و تحلیل اطلاعات و در نهایت تدوین گزارش های مربوطه انجام خواهد شد.

انتهای پیام./