امروز : سه شنبه 17 تیر 1399

تدوین سند بنیادین آمایش | شرایط پایداری تهران در سال 1424

براساس چشم انداز، «استان تهران در افق 1424 به لحاظ اکولوژیکی و محیط زیستی در شرایط پایداری قرار گرفته و با حفاظت از دارایی های طبیعی، ترمیم عرصه‌های آسیب‌دیده و مدیریت بهره‌برداری از منابع بویژه آب را مدیریت می کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، جلسه ارائه پیش نویس سند آمایش (سند راهبردی و اجرایی) استان های واقع در منطقه 6 آمایشی (تهران، قم و البرز) به ریاست امیر امینی رئیس امور برنامه‌ريزی، نظارت و آمايش سرزمين کشور، با حضور روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های تهران، قم و البرز، معاونین برنامه ریزی و بودجه 3 استان، همچنین جمعی از کارشناسان و اعضای کارگروه امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین در محل سالن یاران بهشتی سازمان برنامه کشور برگزار شد.

*بررسی و تصویب سند آمایش 31 استان تا بهمن ماه سال جاری

امیر امینی در ابتدای این جلسه اظهار کرد: با توجه به استخراج پیش نویس اسناد آمایش استان ها، جلسات تخصصی ویژه بررسی و تصویب اسناد آمایش از 25 آذر ماه آغاز می شود و تلاش خواهیم کرد در هر جلسه 2 منطقه آمایشی را بررسی و اسناد آن ها را تصویب کنیم.

وی با بیان اینکه در کار یکپارچه سازی اسناد به وفاق نظر رسیده ایم، افزود: اسناد آمایشی پس از تصویب برای دسترس عموم در سایت سازمان برنامه در 3 بخش اصلی (راهبردهای پابرجا و مجموعه اسناد راهبردی)، بخش اجرایی (پروگرام ها و ژئو دیتا بیس ها) به عنوان بخش دوم و سوم بارگذاری خواهد شد.

رئیس امور برنامه‌ريزی، نظارت و آمايش سرزمين کشور از تصویب و نهایی شدن اسناد آمایش سرزمین استان ها تا بهمن ماه سال جاری خبر داد و افزود: سند آمایش برای تصویب، 4 مرحله یکپارچه سازی، بررسی سند در امور بخشی سازمان برنامه، بررسی سند در کمیسیون تخصصی شورای عالی با حضور دستگاه های اجرایی و تصویب در شورای عالی آمایش را می گذراند.

در ادامه نعمت اله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و شهرام عدالتی سرپرست معاونت برنامه ریزی و بودجه به ارائه پیش نویس سند راهبردی و اجرایی آمایش استان تهران پرداختند.

براساس این پیش نویس، اهداف بنیادین آمایش استان تهران در دو اولویت (محیط زیستی، اجتماعی) و (اقتصادی، مدیریتی) گنجانده شده است.

*7 هدف اولویت دار محیط زیستی و اجتماعی سند آمایش استان تهران

1)تحقق مدیریت مطلوب بهره برداری از منابع طبیعی به ویژه آب، متناسب با ظرفیت‌ها و توان محیطی استان

2)تحقق مهاجرت معکوس از استان به منظور تعادل بخشی به توزیع جمعیت در سرزمین

3)تحقق سطح مطلوب تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری استان در وجوه اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و...

4)رفع محرومیت‌های خدماتی، امکاناتی و.. و دستیابی به سطح مناسبی از برخورداری در استان

5)دستیابی به توازن جمعیتی در استان مطابق با ظرفیت‌های زیستی

6)تحقق و تقویت سرمایه اجتماعی در استان

7)رفع آسیب‌های اجتماعی و فقر در استان 

*6 هدف اولویت دار اقتصادی و مدیریتی سند آمایش استان تهران

1)تمرکززدایی از فعالیتهای اقتصادی غیربرتر تهران و پالایش توزیع فعالیت‌های اقتصادی در استان مطابق با ظرفیت‌های زیستی و ظرفیت و تخصص نیروی انسانی

2)اصلاح ساختار اقتصاد و تولید استان بر مبنای ظرفیتهای «علم و فناوری»

3)تحقق توسعه رقابت پذیر تهران در سطح فراملی و تبدیل آن به یکی از کانون های اقتصادی مهم آسیا

4)تحقق مدیریت هماهنگ، کارآمد و بهینه استان در هماهنگی با سطوح ملی و محلی

5)اصلاح نظام تصمیم گیری توسعه استان، رفع تعارض‌ها، ناهماهنگی‌ها،افزایش شفافیت و پاسخگویی

6)رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری متناسب با ساختارجمعیت فعال (بویژه زنان)، جمعیت تحصیل کرده و جمعیت جوان استان

در این پیش نویس همچنین چشم انداز استان تهران در افق 1424 مشخص شده است.

براساس این چشم انداز، «استان تهران در افق 1424 به لحاظ اکولوژیکی و محیط زیستی در شرایط پایداری قرار گرفته و با حفاظت از دارایی های طبیعی، ترمیم عرصه‌های آسیب‌دیده و مدیریت بهره‌برداری از منابع بویژه آب، توانسته تهدیدهای کنونی از جمله خطر فرونشست، فرسایش خاک و بیابانزایی را رفع کند.

*روند رو به کاهش آسیب های اجتماعی در تهران

براساس چشم انداز سند آمایش سرزمینی استان تهران، مدیریت توسعه استان تهران با توزیع متوازن خدمات و امکانات، نابرابری میان شهرستان‌های استان را به میزان قابل توجهی تقلیل داده و نرخ آسیب‌های اجتماعی استان روندی کاهشی را تجربه می‌کند.

همچنین با توجه به پالایش توزیع فعالیت‌های اقتصادی در استان، از یک سو با تمرکز فعالیت‌های مرتبط با رقابت‌پذیری ملی و بین‌المللی از جمله فعالیت‌های دانش‌پایه و خدمات برتر و از سوی دیگر با تمرکززدایی از فعالیت‌های غیربرتر از شهر تهران و توزیع متوازن آن در سایر شهرستان‌های استان و همچنین خروج برخی از فعالیت‌ها از استان تهران به استان‌های دیگر (در قالب سند آمایش ملی) به لحاظ اقتصادی به توازن و رشد مطلوبی دست یافته که حافظ تعادل‌های اجتماعی و محیط زیستی استان نیز هست.

*انتقال پایتخت اداری_سیاسی کشور از تهران

در افق سند، با توجه به نرخ مناسب رشد اقتصادی کشور، اقدامات برای انتقال مرکز اداری-سیاسی کشور از شهر تهران در حال انجام است که در نهایت باعث می شود بار جمعیتی و فعالیتی قابل توجهی از تهران کاسته شود.

*ایجاد مدیریت یکپارچه|تهران کانون اصلی رقابت پذیری در آسیای غربی میشود!

همچنین با تمهید یک مدیریت یکپارچه و هماهنگ در سطح استان و مجموعه شهری تهران، تعارضات و ناهماهنگی‌های گذشته رفع خواهد شد و تصمیم‌گیری‌های استان با اتکا بر عقلانیت برنامه‌ای، شفاف و مبتنی بر پاسخگویی انجام می‌شود.

در این سال کلانشهر تهران بیش از پیش به عنوان یکی از کانون‌های اصلی رقابت‌پذیری در سطح آسیای غربی شناخته خواهد شد که توانسته سطح تاب‌آوری خود را در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به میزان قابل توجهی ارتقا دهد. 

*بررسی اسناد آمایش سرزمینی 31 استان کشور

گفتنی است؛ این جلسه در راستای عمل به تكلیف جزء یك بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه كشور با ابتكار امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه كشور به منظور تدوین و تصویب اسناد استانی آمایش سرزمین در شورایعالی آمایش سرزمین، برگزار شده است.

براساس این گزارش، پیش نویس سند آمایش سرزمین همه استان ها با مشارکت فعال و موثر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها از درون مطالعات برنامه آمایش آن ها استخراج و به امور برنامه‌ريزی، نظارت و آمايش سرزمين کشور ارسال شده است.

این نشست‌ها به صورت منطقه ای و در قالب نه منطقه، برای بررسی سند آمایش ۳۱ استان و به منظور نهایی‌كردن این اسناد در كمیسیون تخصصی شورایعالی آمایش سرزمین برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ پس از برگزاری جلسه‌های مربوط و تأیید دستگاه های اجرایی عضو كمیسیون تخصصی، اسناد برای تصویب نهایی به شورای‌عالی آمایش سرزمین ارجاع خواهد شد.

انتهای پیام./