امروز : شنبه 16 اسفند 1399

عکس| بازدید از میزخدمت بهزیستی شمیرانات

کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از وضعیت خدمت دهی میزخدمت در بهزیستی شهرستان شمیرانات بازدید کردند.