امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

اینفوگرافی| شاخص های اقتصادی استان تهران

اینفوگرافی بافت وضعیت شاخص های اقتصادی در استان تهران منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهرن طراحی اینفوگرافی شاخص های اقتصادی در استان تهران در مورد وضعیت این شاخص ها گزارش می دهد.

فایل اصلی را اینجا دانلود کنید.