امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

اینفوگرافی| هزینه ماهانه خانوارهای تهرانی

اینفوگرافی بافت وضعیت هزینه ماهانه خانوارهای تهرانی در استان تهران منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهرن طراحی اینفوگرافی هزینه ماهانه یک خانوار تهرانی در استان تهران در مورد وضعیت  معیشت و درآمدو هزینه گزارش می دهد.

فایل اصلی را اینجا دانلود کنید.