امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

اینفوگرافیک| وضعیت بافت فرسوده استان تهران

اینفوگرافی بافت فرسوده استان تهران منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهرن طراحی اینفوگرافی بافت فرسوده استان تهران در مورد وضعیت این بافت ها و سند توسعه استان در بهبود وضعیت گزارش می دهد.

فایل اصلی را اینجا دانلود کنید.