امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

اسناد توسعه ای تهران| اشتغال ۶ هزار نفر در شهرستان اسلامشهر

از ابتدای سال ۹۸ تاکنون برای بیش از ۶ هزار نفر در شهرستان اسلامشهر اشتغال ایجاد شده است.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با هدف اجرای اسناد توسعه ای آمارها از اشتغال‌زایی برای 10 هزار نفر در سال 97 و بیش از 6 هزار نفر از ابتدای سال 98 تاکنون در شهرستان اسلامشهر خبر می دهد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به عنوان متولی امر توسعه در استان، در راستای سهم منطقه ای خود از تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور با در نظرگرفتن مبانی فکری حاکم بر برنامه ملی، تجربیات برنامه های پیشین استانی و توان کارشناسی موجود در دستگاه های اجرایی استان، همچنین دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اقدام به تهیه برنامه توسعه استان در فاز راهبردی و پس از آن برنامه عملیاتی استان و شهرستان کرده است.

این برنامه راهبردی و عملیاتی، بر اساس قابلیت ها و ظرفیت های استان برای 16 شهرستان تدوین شده است.

در برنامه ششم توسعه شهرستان اسلامشهر، شهرک لبنیات، مرکز شیشه گری دستی، پایانه گل، گردشگری صنعتی و ... به عنوان مهمترین پیشران های توسعه ای در نظر گرفته شده است.