امروز : شنبه 16 اسفند 1399

کیفیت میز خدمت 47 دستگاه اجرایی استان تهران ارزیابی می شود

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: کیفیت میز خدمت 47 دستگاه اجرایی استان تهران ارزیابی می شود و تا بهمن ماه نتایج آن استخراج خواهد شد.

علی شیرین در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه مرحله اول طرح ارزیابی کیفی میز خدمت در دستگاه های اجرایی اجرا شد، اظهار کرد: 47 دستگاه اجرایی در استان تهران به عنوان جامعه هدف مورد تایید سازمان اداری استخدامی قرار گرفته است و تاکنون 17 دستگاه فرم های خود ارزیابی را تکمیل کرده اند.

وی افزود: کیفیت استقرار میز خدمت در دستگاه های اجرایی در سه بخش الکترونیکی، حضوری و ترکیبی بررسی می شود.
شیرین با بیان اینکه گزارش نتایج این طرح تا بهمن ماه سال جاری آماده میشود، گفت: پس از دریافت فرم های خود ارزیابی دستگاه های اجرایی، مراجعه حضوری به دستگاه ها و کنترل پرسش نامه و صحه گذاری بر آن ها انجام می شود.

 گفتنی است؛ طرح ارزیابی کیفی میز خدمت در دستگاه های اجرایی در راستای مصوبه شورای عالی اداری، مصوبات هیات وزیران، توصیه های رییس جمهوری و برنامه های تحول اداری آغاز شده است.

انتهای پیام./