امروز : دوشنبه 25 آذر 1398

عکس| هفتمین دوره آزمون جامع استخدامی استان تهران

هفتمین دوره آزمون جامع استخدامی استان تهران همگام با سراسر کشور، در دو نوبت صبح و بعد از ظهر روز پنج شنبه 30 آبان ماه برگزار شد.