امروز : سه شنبه 24 تیر 1399

تبصره هاي لايحه بودجه ۹۹ براساس طرح اصلاح ساختار بودجه است

رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: برخي تبصره هاي بودجه سال آينده بر اساس اصلاح ساختاري حذف و اضافه ميشوند.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران محمد باقر نوبخت در حاشيه شانزدهمين نشست ستاد بودجه سال ۹۹ که در این جلسه نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران هم حضور داشت گفت : امروز شانزدهمين جلسه ستاد بودجه ۹۹ برگزار شد كه بخشي از آن مربوط به اصلاح تبصره ها و مجوزهاي لازم براي اصلاح ساختاري بود.

وي گفت: با توجه به اينكه منابع و مصارف در بودجه سال آينده متفاوت است و نياز به احكام جديد داريم سعي كرديم تبصره‌ هاي جديدي را در بودجه بگنجانيم كه منابع جديدي را از سال آينده داشته باشيم تا بتوانيم براي جايگزيني نفت در محاسبات منظور كنيم.

نوبخت گفت: در سال آينده قطعا تبصره‌هاي جديدي خواهيم داشت و برخي تبصره هاي قديمي حذف خواهد شد و اصلاحات اساسي در بودجه ها صورت خواهد گرفت. 

رئيس سازمان برنامه و بودجه افزود: گزارش بودجه شركت هاي دولتي طبق قانون، چهاردهم آبان به مجلس ارائه شد. 

وي افزود: در شانزدهمين جلسه ستاد بودجه همچنين مخالفت برخي دستگاه ها با تغييرات جديد مطرح شد به طوري كه در تغييرات جديد ،دستگاه ها به دو دسته سياست گزار و مجري تقسيم مي شوند.

وي افزود: درباره اينكه چه دستگاهي سياستگذار باشد اختلاف نظر بين كارشناسان برنامه و بودجه و دستگاه ها وجود دارد كه امروز در جلسه تصويب شد كه كارگروهي با مسئوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه شكل بگيرد و درباره اختلاف بين دستگاه ها و كارشناسان از نظر تعيين دستگاه‌هاي سياست‌گزار و مجري داوري كند تا با يك همدلي و اجماع بتوانيم اصلاحات ساختاري كه لازم است به وجود آوريم.

وي افزود هر نوع تغييري مقاومت‌هايي را خواهد داشت و ما بايد بتوانيم منطقي عمل كنيم.