امروز : سه شنبه 17 تیر 1399

عکس| جلسه بررسی وضعیت اجرای BIM در استان تهران

جلسه بررسی وضعیت اجرای BIM در استان تهران با حضور پرویز قوامی نژاد معاونت نظام فنی اجرایی سازمان مدیریت تهران برگزار شد.