امروز : دوشنبه 25 آذر 1398

عکس| انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان مدیریت و جهاد دانشگاهی

تفاهم نامه همکاری مابین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با سازمان جهاد دانشگاهی استان تهران منعقد شد.