امروز : دوشنبه 25 آذر 1398

عکس| شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد

به ریاست نعمت الله ترکی شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.