امروز : سه شنبه 24 تیر 1399

عکس| شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد

به ریاست نعمت الله ترکی شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.