امروز : دوشنبه 25 آذر 1398

عکس| برگزاری جلسه ویژه «بتن» در سازمان مدیریت تهران

با حضور پرویز قوامی نژاد معاونت نظام فنی اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران جلسه ویژه وضعیت بتن در استان تهران برگزار شد.