امروز : سه شنبه 24 تیر 1399

عکس| برگزاری جلسه ویژه «بتن» در سازمان مدیریت تهران

با حضور پرویز قوامی نژاد معاونت نظام فنی اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران جلسه ویژه وضعیت بتن در استان تهران برگزار شد.