امروز : سه شنبه 17 تیر 1399

عکس|برگزاری دوره آشنایی با منابع دولت با تاکید برمنابع جدید

دوره آشنایی با منابع دولت با تاکید برمنابع جدید در ساختمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.