امروز : دوشنبه 25 آذر 1398

عکس|برگزاری دوره آشنایی با منابع دولت با تاکید برمنابع جدید

دوره آشنایی با منابع دولت با تاکید برمنابع جدید در ساختمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.