امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

سیمای کلان استان تهران| ارائه وضعیت محیط زیست در شورای برنامه ریزی

آمار پسماندهای عادی در استان 11 هزار تن در روز و آمار پسماندهای صنعتی 1200 تن و پسماندهای عمرانی 62 هزار تن در روز است.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران وضعیت محیط زیست استان در بسته سیمای کلان استان تهران به اعضای جلسه ارائه شد.

بر اساس این گزارش به دلیل آلودگی هوا تنها 60 درصد از روزهای سال در شهر تهران و اکثر شهرستان های استان قابل زیست است. تردد روزانه بیش از 4 میلیون خودرو و حدود 2.5 میلیون موتور سیکلت و ورود 20 هزار خودروی سبک و سنگین به میدان تره بار مرکزی به این محدودیت زیستی دامن زده است.

این در حالی است که آمار پسماندهای عادی در استان 11 هزار تن در روز و آمار پسماندهای صنعتی 1200 تن و پسماندهای عمرانی 62 هزار تن در روز است. آمار پسماندهای ویژه 400 تن و پسماند پزشکی هم 115 تن در روز ثبت شده است.