امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

سیمای کلان استان تهران| ارائه وضعیت آسیب های اجتماعی

در بخش زنان سرپرست خانوار 71.4 درصد به دلیل فوت همسر، 10 درصد طلاق، 13.6 درصد بدسرپرست و 5 درصد تجرد قطعی دارند.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران وضعیت آسیب های اجتماعی استان در بسته سیمای کلان استان تهران به اعضای جلسه ارائه شد.

بر اساس این گزارش 23.51 درصد آسیب دیدگان اجتماعی کشور در استان تهران زندگی می کنند که از این تعداد 8000 معتاد پرخطر و همچنین بیش از یک هزار مرگ  میرمعتاد در طول سال داریم.

همچنین 41.5 درصد کودکان کار و خیابان در استان تهران هستند که 71 درصد آنها را اتباع خارجی تشکیل می دهند. از این تعداد 74 درصد پسر و الباقی دختران هستند.

در بخش زنان سرپرست خانوار 71.4 درصد به دلیل فوت همسر، 10 درصد طلاق، 13.6 درصد بدسرپرست و 5 درصد تجرد قطعی دارند.