امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

سیمای کلان استان تهران| ارائه وضعیت درمانی در شورای برنامه ریزی

در استان تهران 237 خانه بهداشت روستایی و 245 مرکز بهداشتی شهری و 50 مرکز بهداشتی روستایی فعال داریم.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران وضعیت فرهنگی و اجتماعی استان در بسته سیمای کلان استان تهران به اعضای جلسه ارائه شد.

در این گزارش آمده است: استان تهران در بخش عمومی 88 بیمارستان یعنی 11.5 درصد از کل کشور دارد و در بخش خیریه ها 11 بیمارستان (33.3 درصد) و در بخش خصوصی با 62 بیمارستان سهم 37 درصدی کشور را از آن خود کرده است.

در استان تهران 237 خانه بهداشت روستایی و 245 مرکز بهداشتی شهری و 50 مرکز بهداشتی روستایی فعال داریم.