امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

سیمای کلان استان تهران|ارائه وضعیت اقتصاد مقاومتی در شورای برنامه ریزی

ساماندهی پروژه های عمرانی استانی با تاکید برواگذاری، مقابله با بحران های زیست محیطی، توسعه و ارتقای همکاری میان استان و مناطق کشور و مبارزه با قاچاق سیمای اقتصاد مقاومتی استان تهران را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران وضعیت اقتصاد مقاومتی استان در بسته سیمای کلان استان تهران به اعضای جلسه ارائه شد.

در ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران و سیاست های راهبری افزایش ظرفیت تولید داخلی با تاکید بر ارتقای توان تولید و استفاده از ظرفیت های بلااستفاده مورد تاکید قرارگرفته است.

حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال مولد و بهبود وضعیت اقشار آسیب پذیر در دستور کار بوده و مقابله با تحریم ها محور تصمیم گیری ها در اقتصاد مقاومتی بوده است.

ساماندهی پروژه های عمرانی استانی با تاکید برواگذاری، مقابله با بحران های زیست محیطی، توسعه و ارتقای همکاری میان استان و مناطق کشور و مبارزه با قاچاق سیمای اقتصاد مقاومتی استان تهران را نشان می دهد.