امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

عکس| پنجاه و ششمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران

پنجاه و ششمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست استاندارتهران، دبیری ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با حضور دکتر همتی ریاست بانک مرکزی برگزار شد.