امروز : سه شنبه 24 تیر 1399

عکس| گفتگو با مدیرحراست سازمان مدیریت استان تهران

مدیر حراست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با حضور در اتاق خبر درباره برنامه های سالم سازی ادارات دولتی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب گفتگو کرد.