امروز : شنبه 16 آذر 1398

عکس| گفتگو با مدیرحراست سازمان مدیریت استان تهران

مدیر حراست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با حضور در اتاق خبر درباره برنامه های سالم سازی ادارات دولتی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب گفتگو کرد.