امروز : چهارشنبه 24 مهر 1398

عکس| اقامه نمازجماعت هر روز ظهر در نمازخانه سازمان مدیریت

با حضور مدیران و کارکنان سازمان مدیریت هر روز ظهر در نمازخانه سازمان نمازجماعت برگزار می شود.