امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

اسنادتوسعه ای| حوزه های آبخیز سد لار و لتیان زیر پوشش عملیات آبخیزدار

منابع طبیعی از اجرای پروژه های آبخیزداری در حوزه های آبخیز این شهرستان با اعتباری حدود 4 میلیارد و چهارصد میلیون تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران این اقدامات در سه حوزه آبخیز سدلار، سد لتیان و شمال تهران به مرحله اجرا درآمده است. عملیات آبخیزداری در این حوزه های آبخیز شامل اقدامات مکانیکی از جمله احداث بندهای سنگی-ملاتی، سنگی گابیونی، خشکه چین و مرمت عملیات مکانیکی است که در حال حاضر عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز سد لار دارای پیشرفت فیزیکی صدردرصدی و به پیایان رسیده است.

اجرای این پروژه ها در حوزه آبخیز سد لیتان از پیشرفت فیزیکی 40درصدی برخوردار بوده و در حوزه آبخیز شمال تهران که زیرحوزه های آبخیز دارآباد، گلابدره و دربند را شامل می شوند با پیشرفت 20درصدی روبروست و با توجه به شرایط سخت و صعب العبور بودن عرصه های مورد نظر اقدامات آبخیزداری در حال انجام است.

از آنجائی که برخی از حوزه های آبخیز این شهرستان مشرف به شهر تهران می باشند از همین رو در اثر بارش های شدید و یکباره، سیلاب به همراه رسوبات تهدیدی جدی را برای شهر تهران رقم می زند که اجرای پروژه هایی از این دست تأثیر زیادی در کنترل سیلاب و کاهش آسیب ها و تخریب های ناشی از آن خواهد داشت.