امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

عکس| بازدید ترکی از اداره کل بازرسی استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اداره کل بازرسی استان تهران بازدید کرد.