امروز : چهارشنبه 24 مهر 1398

عکس| بازدید ترکی از اداره کل بازرسی استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اداره کل بازرسی استان تهران بازدید کرد.