امروز : سه شنبه 24 تیر 1399

نوبخت: ضرايب مالياتی برای بنگاه‌های توليدی كاهش می يابد

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشورگفت: در بودجه سال۱۳۹۹ برای نخستين بار نفت از هزينه‌های جاری جدا می شود و به طرح‌های عمرانی اختصاص پيدا میكند.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، محمدباقر نوبخت با اشاره به اینكه برای هزینه‌های جاری كه از نفت تأمین نمی‌شود منابع دیگری تعریف كردیم كه مشخصاً بازبینی در پایه‌های مالیاتی وجود دارد، افزود: برخی منابعی كه قبلاً از معافیت مالیاتی برخوردار بودند آن‌ها را تجدیدنظر می‌كنیم تا در این شرایط سخت جنگ اقتصادی باز هم باید آن‌ها را به همان مقدار، معافیت مالیاتی داشته باشیم یا می‌توانیم آن‌ها را حذف یا تقلیل دهیم.

وی گفت: بخشی از پایه‌های مالیاتی وجود دارد كه قبلاً آن‌ها را طبق قانون مشمول مالیات نمی‌دانستیم بنابراین پایه مالیاتی تلقی نمی‌شد مثل عایدی سرمایه كه در بودجه سال آینده تحت چارچوب اصلاح ساختار بودجه به عنوان منابع مالیاتی جدید تعریف می‌كنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: قرار است سال آینده ضرایب مالیاتی برای بنگاه‌های تولیدی كاهش یابد، در عوض مالیات‌های دیگری جایگزین شود و به جای این به درآمد بنگاه‌های تولیدی تمركز كنیم.

نوبخت تصریح كرد: بخشی از درآمد‌هایی كه جایگزین نفت می‌شود مرتبط با مولدسازی دارایی‌های دولت است كه در این زمینه هم می‌توانیم آن چه از نفت كاهش می‌یابد و معطوف به طرح‌های عمرانی می‌شود، برای هزینه‌های جاری بتوانیم از این منابع استفاده كنیم.

وی گفت: در دهمین جلسه ستاد بودجه سال ۹۹ به دو موضوع كمیته بازرسی هزینه‌ها و ردیف‌ها و منابع و مصارف پرداخته شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: در كمیته بازرسی، هزینه‌های همه امور و دفاتر و تك تك فعالیت‌هایی كه صورت می‌گیرد مجدداً تأمل شد كه این فعالیت‌ها باید صورت گیرد یا نه، و اگر باید انجام شود باید به همین صورتی كه الان وجود دارد باشد و همین دستگاهی كه این فعالیت را انجام می‌دهد باید به كار خود ادامه دهد.

نوبخت گفت: با این كار بخش قابل توجهی از ردیف‌های ما حذف می‌شود علاوه بر این كه ما یك بازنگری در ردیف‌ها و هزینه‌های موجود كردیم كه برای سال آینده تقلیل پیدا می‌كند.

وی افزود: براساس آن چه كه منابع ما در سال آینده در چارچوب همین اصلاح ساختار بودجه باید اضافه شود و جایگزین نفت شود آن‌ها را بازبینی كردیم، چون الان نفت در بودجه هیچ جایگاهی در ردیف‌های هزینه‌ای ندارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در پایان جلسه امروز جدول و گزارشی از منابع و مصارف مطرح شد و قرار است در جلسات آینده به بررسی آن ادامه دهیم.

نوبخت افزود: خوشبختانه از نظر برنامه زمانبندی كار ما جلو است و می‌توانیم برای ۱۵ آبان ماه بودجه ركت‌ها ها و برای ۱۵ آذر بودجه عمومی را با اصلاحات و تغییرات اساسی تقدیم مجلس كنیم.

انتهای پیام./