امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

عکس| ساختمان آب منطقه ای و جلسه ویژه بررسی انتقال آب سدها به تهران

نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با حضور در ساختمان آب منطقه ای استان تهران با مدیر و کارشناسان این اداره در مورد وضعیت انتقال آب از سدها به تهران برنامه ریزی کرد.