امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

اهدای خون در حاشیه بازدید از سازمان انتقال خون تهران

نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با حضور در مرکز خونگیری سازمان انتقال خون تهران خون اهداکرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نعمت الله ترکی رئیس سازمان و علی عشاقی رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در حاشیه بازدید از سازمان انتقال خون استان تهران با حضور در صف نوبت خوندهی این مرکز خون خود را اهدا کردند.