امروز : سه شنبه 01 بهمن 1398

ترکی در جشنواره شهید رجایی|برنامه ریزی برای اجرای 7 برنامه تحول اداری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: برای اصلاح و تحول اداری در استان تهران ۷ راهکار مهم داریم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نعمت اله ترکی در بیست و یکمین دوره جشنواره شهید رجایی استان تهران اظهار کرد: برای برگزاری جشنواره و تقارن آن با ایام محرم امسال کمی تردید داشتیم اما در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که شاید مظلومیت شهیدان رجایی و باهنر با این جشنواره گره خورده باشد.

وی افزود: نظام اداری ما سال هاست در حوزه تغییر و تحول در سطح کشور و استان مطرح میشود اما اهمیت آن در این است که ارتباط آن با بدنه مردم بیشتر باشد تا اثرگذاری آن افزایش یابد.

ترکی با بیان اینکه مهمترین کارکرد نظام اداری، فعالیت بر مبنای هدف است، ادامه داد: همانند ارزیابی عملکرد که هم فعالیت است و هم خدمت. بنابراین تمامی تصمیمات و برنامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت با نظام سیاسی حاکم بدون پشتیبانی نطام اداری تحقق نمی پذیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، کارایی و اثربخشی مدیریت و نظام اداری را بخش عمده ای از توسعه و پیشرفت هر کشور دانست و افزود: ما در استان تهران، ۷ راهکار اصلاح و تحول اداری برنامه ریزی کرده ایم که جداسازی امور مدیریتی از وابستگی های جناحی، توجه به اولویت های حکمرانی خوب، توسعه دولت الکترونیک، استاندارد سازی خدمات اداری، کاهش نقش دولت و نهادهای حکومتی در اقتصاد، پاسخگویی و تقویت آموزه های اخلاقی و دینی ازجمله مهمترین آن ها است.

ترکی در ادامه رویکرد مشارکتی و آینده نگارانه در مدل ارزیابی استان(پیوند مدل برنامه ریزی توسعه با مدل ارزیابی عملکرد)و ساختار رصد برنامه های تحول اداری استان را ارایه کرد.

وی اضافه کرد: در بیست و یکمین دوره جشنواره شهید رجایی، ۶۴ دستگاه اجرایی با ۷ محور، ۳۲ مولفه و ۱۰۰ شاخص، مورد ارزیابی قرار گرفته و ۱۲ دستگاه برگزیده در شاخص های عمومی و اختصاصی انتخاب کردیم.

....