امروز : دوشنبه 30 دی 1398

وقتی البرز، تهران و قم منطقه ای فکر می کنند| اجرای یک طرح حرفه ای

طرح حرفه ای اجرای برنامه ها و سیاست های سه استان قم، البرز و تهران در یک گروه واحد و مشترک در مرحله دوم خود قرارگرفت.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران دومین جلسه منطقه ای سازمان مدیریت تهران با حضور روسای سازمان های مدیریت استان البرز و قم همراه کارشناسان در سالن جلسات ساختمان مصدق شمالی برگزار شد.

در ابتدای این نشست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه از همه توانایی های درون سیستمی استفاده کنید و آمایش یعنی اینکه ا ظرفیت ها برای توسعه استفاده شود که این دو با هم تضاد دارند و ما اینجا هستیم تا اینها را کنار هم قراردهیم.

وی افزود: وقتی می گوئیم امنیت غذایی یعنی اینکه مهم نیست آب کم است یا نه بلکه باید امنیت ایجاد شود اما آمایش می گوید هرجا آب هست باید کشاورزی توسعه یابد و اگر نیست باید جایگزین شود. ما اگر گاهی به خودمان سخت بگیریم اقتصاد مقاومتی رخ می دهد و قطعا همراه با آمایش در محور توسعه قرار می گیریم.

در استان قم شرایط کمی متفاوت است چون 95 درصد جمعیت شهر نشین هستند و بخش کشاوری زیر 6 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده است. این یعنی اینکه باید تولیداتی را داشته باشم که آب کمتری مصرف کند اما آیا کاشت زعفران برای من امنیت غذایی می آورد؟ همین محدودیت موجب می شود تا برنامه ریزی استان به سمت جذب گردشگر مذهبی برود اما آیا با تقویت توریست مسلمان خارجی ظرفیت این پذیرش را دارم؟ زیر ساخت های من آماده اس؟ برای همین ارتباط میان استان ها و منطقه ای شدن مدیریت و برنامه ریزی لازم و ضروری است. 

عرب شاهی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز در ادامه گفت: به لحاظ کارکردی و عملکردی اگر مرزهای سیاسی نبود استان قم و البرز نداشتیم و امروز هم در بحث اقتصادی یک منطقه محسوب می شویم. اگر پروژه ای در منظقه بازخورد داشته باشد قطعا با همکاری نتیجه بهتری خواهد داشت. ما در البرز 20 پروژه اقتصاد مقاومتی مصوب داریم که 6 تای آن کشاورزی است و منطقه می تواند مطالبه گر اجرای پروژه ها باشد و می توانیم مشترک اجرا کنیم. حتی در بخش حل تعارضات بین استانها هم موثر است. بعوان مثال موضوع برگشت آب پساب فاضلاب البرز به تهران که یک نمونه می تواند باشد.

شهرام عدالتی معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت تهران در ادامه گفت: آیا می توانیم میان تهران و البرز پایانه گل ایجاد کنیم؟ آیا در بخش صنعت شعاع 120 کیلومتر به چه نحوی پیش می رود؟ به اعتقاد من باید تمامی گزارش ها و مصوبات و برنامه ها در بخش صنعت و کشاورزی و خدمات در 3 استان مطرح شده و در مورد نحوه همکاری منطقه ای روی آن کار کنیم.

نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در این جلسه گفت: باید جهت گیری رشد به راهبردها بدهیم و استانی فکر نکنیم. مثلا راهبرد توسعه با جهت گیری اشتغال زایی منطقه و تامین نیازهای اساسی منطقه اما در حال حاظر منطقه چه وضعیتی در کشور دارد؟ قرار است به کجا برسیم؟

وی افزود: ما بزرگترین تولید کننده دارو در کشور و خاورمیانه هستیم اما اگر در موضوع تولید دارو تهران جا ندارد نمی توانیم سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری در البرز یا قم تشویق کنیم؟ در موضوع تولید گل و گیاه و پایانه صادراتی هم می شود مثال زد.

پس از اظهارات ترکی کارشناسان جهادکشاورزی با سایر کارشناسان 3 استان ظرفیت های بخش کشاورزی منطقه را بررسی کردند. روسای سازمان های مدیریت تهران-قم و البرز هم در جلسه جداگانه ای ظرفیت ها و نقشه راه منطقه را مورد اریابی قرار دادند.