امروز : جمعه 02 اسفند 1398

عکس| شورای فنی استان تهران تشکیل جلسه داد

شورای فنی استان تهران با حضور معاون عمرانی استاندار و پرویز قوامی نژاد معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تشکیل جلسه دارد.