امروز : چهارشنبه 14 خرداد 1399

عکس| جلسه ویژه وضعیت انتقال آب کانال محمدیه

جلسه وضعیت انتقال آب کانال محمدیه با حضور جهادکشاورزی و شهرک های صنعتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.