امروز : سه شنبه 26 شهریور 1398

عکس| جلسه ویژه وضعیت انتقال آب کانال محمدیه

جلسه وضعیت انتقال آب کانال محمدیه با حضور جهادکشاورزی و شهرک های صنعتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.